Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG MINH

Địa chỉ:         Xóm 8- Thôn Nam Minh Lệ-xã Quảng Minh – TX. Ba Đồn – Quảng Bình
Hiệu Trưởng: Trần Đình Ngôn
Điện thoại:  0988 391 268