BUỔI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TẠI PHÒNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Tháng Mười Một 3, 2021 8:46 sáng

Liên đội Trường Trung học cơ sở Quảng Minh tổ chức tham quan Phòng Truyền thống của nhà trường cho học sinh lớp 6. Thông qua buổi hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục  cho học sinh biết về truyền thống và những giá trị tốt đep được lưu giữ trong nhà trường. Buổi trải nghiệm được các em học sinh tham gia hưởng ứng tích cực.

Sau đây là một số hình ảnh:

250887770_3067013200286651_1919208770264791624_n 251328117_649798219368806_1762316282860137666_n 249186301_487850225673988_5327470363550534228_n 251333226_414730106982088_3869591497995727122_n 248452161_4573310389373280_555745891973320850_n 248493392_209487551264569_1103911884828761438_n